Klimamononitor havde en fin artikel omkring wearemelting.

https://miljoogklima.dk/nyheder/art8198927/Flyskam-r%C3%A5olie-og-de-nyeste-klimadata-udg%C3%B8r-lyskunstners-drivkraft