Lyskunster Martin Ersted har talt med klimaforsker og prorektor, Syddansk Universitet, Sebastian Mernild om klimaforandringer og den seneste rapport fra FNs klimapanel.